COUNSEL jest firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania
finansowania oraz realizacji inwestycji dla samorządów, instytucji publicznych
i przedsiębiorstw.
Misja i wartości
Obecnie największym źródłem finansowania inwestycji są fundusze europejskie.
Mają one pomóc Polsce przebudować i zmodernizować kraj. Są po to, żebyśmy mogli poprawić naszą rzeczywistość, uwolnić potencjał i uwierzyć, że otoczenie może być kształtowane przez nasze marzenia.
Fundusze pobudzają ambicje i odpowiedzialność, uwalniają społeczną energię
i ukierunkowują ją na tworzenie wspólnych wartości.
Polska to ciągłe wielkie dzieło w toku, w które trzeba włożyć jeszcze wiele pracy.

Firma COUNSEL działa w oparciu o wysokie standardy etyczne. Nawiązujemy partnerskie relacje z naszymi klientami. Współpraca opiera się na przejrzystych
i uczciwych zasadach. Takie fundamenty działalności oraz silna determinacja pozwalają na skuteczne osiąganie wspólnych celów.